PRIVAATSUSPOLIITIKA JA TINGIMUSED​

Järgnevad andmekaitse põhimõtted käsitlevad Hopa Fit OÜ isikuandmete kogumise, salvestamise, säilitamise ja töötlemise praktikat. Täpsemalt tuuakse välja, missugust infot me inimeste kohta valdame, kui nad külastavad meie veebilehti www.hopafit.ee, www.hopatv.ee, tv.hopafit.com ja hopamini.hopafit.ee („Veebileht“), tarbivad muul moel meie tooteid ja teenuseid või astuvad meiega kontakti, ning kuidas neid andmeid kasutame.

Siinne Privaatsuspoliitika rakendub peamiselt informatsioonile, mida kogume online’is, kuid Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust (General Data Privacy Regulation – GDPR) puudutav osa võib rakenduda ka andmetele, mida inimesed meiega offline’is või muul moel (nt live üritusel, telefoni või posti teel) jagavad.

Oleme selle Privaatsuspoliitika loonud selleks, et näidata oma kindlat kohusetunnet privaatsuse ja turvalisuse huvides. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas kogume andmeid kõigilt oma internetiteenuseid („Teenused“) kasutavatelt lõpptarbijatelt, sh neilt, kes kasutavad Teenuseid ilma kontot omamata („Külalised“) ja neilt, kes ostavad tooteid või Teenuseid, tasudes igakuiste maksetega („Liikmed“).

Palume, et loeksid meie Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult. Meie Veebilehte külastades ja kasutades nõustud, et nii kasutamist kui võimalikke privaatsusteemalisi vaidlustusi reguleerib siinne Privaatsuspoliitika. Püüdes kaasas käia tehnoloogiliste muudatuste, uuenevate seaduste ning regulatsioonidega, võib meil tekkida vajadus oma Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Sellisel juhul postitame muudatused oma Veebilehel ja värskendame kehtima hakkamise kuupäeva, mis näitab muudatuste tegemise aega. Jätkates meie Veebilehe kasutamist peale meiepoolsete muudatuste tegemist, nõustud Privaatsuspoliitikaga selle kõige värskemal kujul.

Kasutades Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.

SISSEJUHATUS

Võime koguda ja säilitada isiklikku jm infot, mille inimesed meile vabatahtlikult online’is annavad, kui külastavad meie Veebilehte või võtavad meiega Veebilehe kaudu ühendust. Meie kontakteerume Veebilehe kaudu vaid nendega, kes seda eraldi soovinud on – liitunud uudiskirjaga, osalenud meie üritus(t)el, treeningutes või ostnud meie Teenuseid. Veebileht kogub isikuliselt tuvastatavat infot siis, kui kasutajad registreeruvad üritusele, trennidesse või ostavad e-poest. Üldjuhul on selleks infoks nimi ja e-maili aadress listi lisamiseks või nimi, e-maili aadress ja krediitkaardi andmed üritustele registreerumiseks vm Teenuste ostmiseks. Kõik need andmed jõuavad meieni vaid inimeste enda kaudu.

Kogutud andmeid kasutame mitmel erineval moel, sh oma funktsioonide ja reklaamide kohandamiseks ja pakkumiste tegemiseks e-posti teel. Võime erinevatel eesmärkidel ja allpool kirjeldatud juhtudel edastada saadud infot ka kolmandatele osapooltele nagu teenusepakkujad, lepingupartnerid ja reklaamijad. Kui inimene ei ole meid alljärgnevale protsessile vastavalt teavitanud, jätame endale õiguse kasutada ja kolmandatele osapooltele edastada kõiki andmeid, mille inimene on meile andnud kas Veebilehte külastades või mistahes muul moel ja eesmärgil. See aitab meil ja kolmandatel osapooltel toodete ja teenuste kohta asjakohasemat infot saata.

Palume pidada meeles, et mil iganes inimene vabatahtlikult isiklikku infot avalikult välja paneb, nt oma sotsiaalmeedia ajajoonel, internetilogides, emailides või vestlusportaalides – see info on nähtav, kogutav ja kasutatav ka teistele peale meie. Meid ei saa pidada vastutavaks mistahes seesuguse kaitsmata info kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt.

ISIKUANDMED, MIDA HOPA FIT OÜ KOGUB JA NENDE KASUTUSVIISID

Sissejuhatus

Meie veebilehelt ostu sooritamise käigus küsime ostjalt isikuandmeid, sh nime, emaili aadressi, telefoni numbrit, sünnikuupäeva, ettevõtte puhul postiaadressi, telefoni numbrit, arveldusinfot ja krediitkaardiga maksmise puhul krediitkaardinumbrit. Kui ost sooritatakse korraga mitmele inimesele, küsime ka nende nime ja emaili aadressi. Uudiskirjaga liitumise puhul küsime eesnime ja meiliaadressi. Kasutame neid ja mistahes muus järgnevas protsessis antud andmeid peamiselt selleks, et pakkuda kohandatud kogemust meie toodete ja teenuste tarbijatele. Oma valduses olevaid andmeid me ei avalikusta, ei kauple nendega ega müü kolmandatele osapooltele, kui ei ole tegu kindlate allpool kirjeldatud tingimustega, mille korral võime anda andmed meile teadaoleva kolmanda osapoole valdusesse.

Millist informatsiooni kogume

Kogume infot Veebilehe külastamise, seal ostu sooritamise ja uudiskirjaga liitumise käigus, küsitlustele vastamise korral ning live üritustel, trennides osalemise korral. Kogume ja säilitame järgmisi andmeid: nimi, emaili aadress, arve aadress, maksekaardiinfo (tagasimaksete tegemiseks), vanus, sugu, vastused küsitluse küsimustele, registreerumiskanal, konto loomise kuupäev, konto uuendamise kuupäev, IP aadress, ajatempel, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, veebilehitseja, emaili avamise klikk, kasutajanimi, kasutaja käitumine, sisselogimiste ajalugu, tellimuse andmed, asukoht, Facebook’i kasutaja, foto, keel, riik, ajatsoon, sünnipäev, hinnang meile, telefoninumber, kauba kohaletoimetamise aadress.

Isikuandmete kasutusviisid ja -eesmärgid

Kogume, säilitame ja haldame isikuandmeid selleks, et opereerida, parendada ja reklaamida oma teenuseid; inimestega ühendust võtta, kui nad on selleks soovi avaldanud; meieni jõudnud küsimustele ja kirjadele vastamiseks (sellisel juhul ei kasuta me vastamisaadressi mingil muul eesmärgil); jälgimaks ja analüüsimaks trende nagu ostuajalugu, müügiraportid, käitumine Veebilehel, klikid ja e-kirjade avamisstatistika; oma toodete ja teenuste turundamiseks läbi e-turunduse, reklaami, sihtgrupistamise Google’is ja Facebook’is; administratiivsetel ja juriidilistel põhjustel.

 

Isikuandmetele ligipääs Hopa Fit OÜ siseselt

Meie organisatsioonis on inimeste isikuandmetele ligipääs antud vaid neile, kelle ülesandeks on teenuseid ja tooteid kättesaadavaks teha, klientidega ühendust võtta ja nende päringutele vastata (sh tagasimaksete tegemine). Vastavatele Hopa Fit OÜ töötajatele või tiimiliikmetele on antud juurdepääs infole vaid selles ulatuses, mida neil on oma ülesannete täitmiseks vaja.

ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS VÄLJASPOOL HOPA FIT OÜ-d

Protsesside juhid

Kasutame teenusepakkujaid, et oma Veebilehte opereerida ja arendada ning teatud funktsioonide (nt maksete haldus, emailide edastamine, küsitluste ja kampaaniate läbiviimine, andmemajutus, turunduse haldamine ja mõned tehnilised ning klienditoe toimingud) juures abi saada. Tarvitame meetmeid kindlustamaks, et need teenusepakkujad pääseksid ligi isikuandmetele vaid meie poolt määratud mahus ja eesmärkidel, konfidentsiaalselt ning vastavuses GDPR reeglitega.

Kasutame kolmandate osapoolte lahendusi turunduses ja selle analüüsimises. Need protsessid toimuvad kolmandate osapoolte platvormidel, kuid Hopa Fit OÜ kontodel (nt Google Analytics). Andmete töötlemine on kooskõlas andmekaitsereeglitega.

Võimuesindajad

Võime avaldada isikuandmeid, sh kirjavahetuste sisu, kolmandatele osapooltele juhul, kui peame seda vajalikuks ja vastavaks seadusandlusele, kui seda nõuavad võimuesindajad või audiitorid. Samuti võime isikuandmed avaldada, kui leiame, et vastava inimese tegevus on vastuolus meie avalikustatud regulatsioonide ja põhimõtetega või kaitsmaks Hopa Fit OÜ jt õigusi, vara, turvalisust ning hoidmaks ära pettusi ja pahatahtlikkust.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PÕHJUSED

Säilitame teatud kogutud informatsiooni, kuni Liige on meie Veebilehel aktiivne, ning ka teatud juhtudel, mil Liikme konto on suletud, järgnevatel põhjustel:

Võimaldamaks meie Veebilehte kasutada; kindlustamaks, et me ei kontakteeru inimesega, kes on palunud seda enam mitte teha; tegemaks tagasimakseid; mõistmaks paremini liiklust meie Veebilehele, et pakkuda kõigile Liikmeile parimat võimalikku kogemust; tuvastamaks ja vältimaks meie Veebilehe kuritarvitamist, Veebilehele suunatud ebaseaduslikke tegevusi ning meie teenuste kasutamise tingimuste rikkumist; püsimaks vastavuses kohaldatavate seaduste, maksu- ja raamatupidamisnõuetega.

Kui meil puudub pidev seaduslik või äriline vajadus inimese andmeid säilitada, siis kustutame või muudame need anonüümseks.

 

KOLMANDATELE OSAPOOLTELE NÄHTAVAD ANDMED

Edasimüüjad

Vahel on üritustele, trennidesse registreerumise ja/või piletiostmise lingid seotud edasimüüjate kontodega. Sellisel juhul on lingi omanikul juurdepääs infole, mis selle kaudu sisestati. Selleks võib olla emaili aadress, nimi, postiaadress või mistahes muu küsitud info. Klientide poolt edasimüüjatele antud andmete eest Hopa Fit OÜ ei vastuta.

Ostud Veebilehe e-poest

Kui klient ostab meie Veebilehe e-poest tooteid või teenuseid, kasutame toimingu käigus sisestatud andmeid vaid selle ostu vormistamiseks. Me ei jaga neid andmeid muude osapooltega, välja arvatud Hopa Fit OÜ poolt vahendatud konkreetse ürituse või trenni korraldajatega neile vajalikus mahus. Enne Veebilehel ostu sooritamist peab ostja olema tutvunud ning nõustuma kasutustingimustega, millele on Veebilehel lõpliku ostu vormistamise eel selgelt viidatud.

KÜPSISED JA JÄLGIMISVAHENDID

Rakendame oma Veebilehel küpsiseid, et lihtsustada lehe kasutamist. Küpsised aitavad meil: pidada meeles Külaliste riiki ja keele-eelistusi; pakkuda huvidepõhist informatsiooni; mõista oma sihtgruppi ja liiklusmustreid; võimaldada automaatset sisselogimist nendesse Veebilehe osadesse, mis eeldavad liikmelisust.

Küpsiseid saab välja lülitada: kui vastava teabe edastamine läbi küpsiste tekitab ebamugavust, soovitame selle funktsiooni meie Veebilehel välja lülitada. Seda saab teha veebilehitseja seadetes. Palume mõista, et küpsiste väljalülitamine piirab meie Veebilehe suutlikkust ja funktsionaalsust parima kasutuskogemuse pakkumisel.

ANDMETE AVALDAMINE REKLAAMIJATELE

Facebook

Kuna Hopa Fit OÜ-l on Facebook’is oma leht ja lisaks kasutame selles sotsiaalmeedia kanalis reklaamimise võimalust, võime meie (mitte Facebook) koguda Facebook’i kasutaja(te) postitusi ja isikuandmeid ning kasutada seda infot sarnaselt siinses Privaatsuspoliitikas nimetatud muude isikuandmetega. Oma infot jagades nõustuvad inimesed, et Hopa Fit OÜ kogub, säilitab ja kasutab nende andmeid.

Hopa Fit OÜ järgib Facebook’i andmekasutuspiiranguid (Data Use Restrictions).

Mistahes infot, mida kogume Facebook’i reklaamide kaudu, jagame vaid oma koostööpartneritega (teenusepakkujad). Vastutame selle eest, et meie koostööpartnerid tagaksid kogu Facebook’i reklaamidest saadud info turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.

Facebook’i reklaamide kaudu saadud andmeid ei kasuta me muuks otstarbeks kui koondatult ja anonüümselt oma reklaamikampaaniate tulemuslikkuse ja efektiivsuse hindamiseks. Meie eesmärk ei ole andmete kaudu tuvastada konkreetset isikut, veebilehitsejat ega seadet. Reklaamide ja kampaaniate kaudu saadud infot, ka mitte anonüümset koondinfot, ei suuna me teiste reklaamikoostajate võrgustikesse ega mistahes muudele reklaamimise või ärilise eesmärgiga teenusepakkujatele.

ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS (GDPR)

GDPR rakendus 25. mail 2018, eesmärgiga kaitsta Euroopa Liidu (EL) kodanike isikuandmeid.

Kõigil Euroopa Majandusühenduse (European Economic Area – EEA) elanikel, kes Hopa Fit OÜ veebilehte külastavad, on teatud õigused oma isikuandmete suhtes. Vastame kõigile soovidele ja päringutele, mis jõuavad meieni isikutelt, kes soovivad oma vastavaid õigusi kasutada. Meiega saab kontakteeruda aadressil info@hopatv.ee.

Õigused, sõltuvalt elukohariigist:

Isikuandmetele juurdepääs, nende korrigeerimine, värskendamine või andmebaasist informatsiooni kustutamise soov.

Kui inimene soovib, et tema andmed meie andmebaasist kustutataks, kaotab ta juurdepääsu kõigile meie programmidele, millega ta seni aktiivselt seotud oli.

Oma andmete töötlemise vaidlustamine, piiramise või ülekantavuse soov

Kõigil Edu Akadeemia meililisti liikmetel on igal hetkel õigus loobuda meiepoolsest turundussuhtlusest. Selleks saab vajutada iga uudiskirja lõpus olevale lingile „Lahku listist“. Lisaks, oma listiga seotud eelistusi on võimalik uuendada mistahes meiepoolsele (uudis-)kirjale vastates või saates eraldi kirja aadressile info@hopatv.ee.

Ka siis, kui oleme isikuandmed saanud ja neid töödelnud isiku varasemal nõusolekul, on igal hetkel võimalik nõusolekust loobuda. See ei mõjuta loobumise-eelse andmekasutuse seaduslikkust ega edasist andmekasutust juhul, kui Hopa Fit OÜ on selleks juriidiliselt kohustatud.

Kaebuse esitamiseks ja rohkema info saamiseks andmekasutuse osas tuleb kontakteeruda oma kohaliku andmekaitse organisatsiooni või vastava spetsialistiga.

PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLEVAATAMINE  

Hopa Fit OÜ jätab endale õiguse siinne Privaatsuspoliitika, teenuste kasutustingimused jm reeglid igal hetkel ja moel üle vaadata, värskendades siintoodut.

KÜSIMUSED PRIVAATSUSPOLIITIKA KOHTA

Küsimuste korral Privaatsuspoliitika vm ülalkirjeldatud praktikate osas palume pöörduda aadressil info@hopatv.ee.

TINGIMUSED

Veebileht kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest. Kui kahtled mõne Veebilehe harjutuse sobilikkuses endale, ära tee seda ennem, kui Sinu arst on kinnitanud, et see on Sulle ohutu. Ole eriti tähelepanelik, kui oled ülekaaluline, taastud vigastusest, Sul on probleeme kõrge vererõhuga, Sul on südame veresoonkonna haigus, võtad regulaarselt ravimeid või Sul on mõni muu probleem tervisega. Ole tähelepanelik, kui oled rase või imetav ema. Kui tunned end harjutuste ajal kehvasti, lõpeta koheselt harjutuste tegemine. Hopa Fit OÜ ei vastuta ühegi vigastuse ega tervist kahjustava probleemi eest, mis on tekkinud Veebilehel olevate programmide järgimise tagajärjel.

 

Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Hopa Fit OÜ

Sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link. Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.

 

ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED​

​Müügitingivused kehtivad Veebilehel ostja (edaspidi Tarbija) ning ettevõtja Hopa Fit OÜ vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks käesoleval Tarbija ja Hopa Fit OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtiv Võlaõigusseadus lehel kirjas olevatele tingimustele reguleerib (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised olulised õigusaktid. Hopa Fit OÜ-l on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse siin Privaatsuspoliitika ja tingimused lehel.

HINNAINFO

Kõik Veebilehel toodud hinnad on eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hopa Fit OÜ-l on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse siin Privaatsuspoliitika ja tingimused lehel. 

 

TAGASTAMISÕIGUS JA PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Tarbijal on õigus pöörduda pretensioonide lahendamiseks Hopa Fit OÜ poole: info@hopatv.ee Tarbijal on õigus raha tagasi saada kui kaup ei vasta Veebilehel kirjeldatud sisule. Hopa Fit OÜ ei vastuta Tellijani kauba jõudmise hilinemise eest, juhul kui kauba kohale toimetamine viibis asjaolude tõttu, mida Hopa Fit OÜ ei saanud ette näha ega mõjutada. Lahendamata jäänud pretensioonide puhul on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

 

LÕPPSÄTTED

Käesolev privaatsuspoliitika ja tingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.